пл. Жупанатська, 3,
м. Ужгород,  88000
тел./факс: 61-63-60;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Кваліфікаційні характеристики для педагогічних працівників , яким присвоюються кваліфікаційні категорії

Вчитель

Посадові обов’язки. Планує , здійснює навчання, виховання учнів, сприяє становленню їх як особистостей. Забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог. Використовує ефективні форми, методи, засоби навчально–виховного процесу. Вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдаровань. Проводить індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загально – людської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно–національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь–яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, статусу освітньої установи. Контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

    Повинен знати. Для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої або середньої спеціальної освіти. Мусить знати предмет викладання; дисциплін психолого–педагогіного циклу, у тому числі педагогіку, психологію, вікову фізіологію; методики викладання предмета та виховної роботи; цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної освіти, зокрема стосовно предмета, що викладається; навчальні плани, програми, підручники; методичні рекомендації; форми, методи, засоби навчально–виховного процесу, вимоги до його матеріально–технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними; соціальні, культурні, інші умови навчання і виховання; принципи, якими керуються провідні вчителі; основні напрямки і перспективи розвитку освіти; Закон України “Про освіту”, інші законодавчі і нормативно–правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

   Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

    Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

Учитель вищої категорії має відповідну фахову вищу освіту, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально–виховного процесу, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років.

Учитель І категорії має відповідну фахову вищу освіту, виявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами організації навчально–виховного процесу, досяг значних результатів у розв’язанні педагогічних завдань, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.  Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років.

Учитель ІІ категорії має фахову вищу освіту, виявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними  формами, методами організації навчально–виховного процесу, досяг вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років.

Учитель має вищу або середню спеціальну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчально–виховної роботи, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

Інструктор з фізичної культури дошкільного закладу

 

Посадові обов’язки. Проводить фізичне виховання дітей відповідно до діючих програм та методик для дітей дошкільного віку, зокрема з гімнастики, ритміки, плавання, тощо; визначає завдання і зміст кожного конкретного заняття з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних психофізичних особливостей і самопочуття дітей. Надає необхідну диференційовану допомогу дітям при оволодінні навичками в рухливих іграх, гімнастиці, ритміці, плаванні і т. д., з раннього віку розвиває інтерес до систематичного фізичного удосконалення, дбає про формування вольових якостей вихованців. Забезпечує повну безпеку дітей під час фізичних занять на майданчику, у спортивній кімнаті (залі), басейну (ванні), не допускає їх перевтоми чи переохолодження, при необхідності надає першу медичну допомогу. Постійно слідкує за санітарно–гігієнічним станом місць, де здійснюється фізичне виховання. Проводить консультації для вихователів і батьків з методики навчання фізично–спортивної діяльності, її профілактично–оздоровчого значення, з правил безпеки. Розробляє пропозиції щодо удосконалення фізично-оздоровчої роботи. Спільно з медичними працівниками контролює стан фізичного здоров’я дітей. Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно–національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь–яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Повинен знати. Для вирішення педагогічних, фізично–виховних завдань повинен мати знання в обсязі вищої або середньої фізично–педагогічної освіти. Мусить знати дошкільну педагогіку і психологію, вікову фізіологію, анатомію, санітарію і гігієну, форми, методи, засоби фізичного виховання, навчання рухливим іграм, гімнастиці, ритміці, плаванню тощо; вимоги безпеки при проведенні фізично–оздоровчої роботи; при роботі з дітьми, які мають  вади у фізичному чи розумовому розвитку, також дефектологію і відповідні методики; цілі, принципи, зміст фізичного виховання та навчання дошкільників, відповідні програмно–методичні матеріали і документи, досвід провідних педагогів, індивідуальні характеристики вихованців, соціальні, культурні, інші умови педагогічного процесу; законодавчі і нормативно–правові акти та документи з питань виховання та навчання; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Повинен уміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній, фізкультурно-освітній діяльності.

 Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.

Повинен володіти культурою спілкування, його формами, способами, мовами.

Кваліфікаційні вимоги до категорій

 Інструктор з фізичної культури вищої категорії має вищу фізкультурно-педагогічну освіту, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами навчально-виховної роботи, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років.

Інструктор з фізичної культури І категорії має вищу фізкультурно-педагогічну освіту, виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг значної результативності фізкультурно-освітньої діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років.

Інструктор з фізичної культури ІІ категорії має вищу фізкультурно-педагогічну освіту , достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг вагомих результатів у фізкультурно-освітній праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років.

Інструктор з фізичної культури має вищу або середню фізкультурно-педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Методист

 

методичного кабінету, інституту удосконалення вчителів, інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників, професійного навчально-виховного закладу, училища, технікуму коледжу

 

Професійні обов’язки. Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності педагогічних працівників. Бере участь у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, доборі викладацького складу. Контролює якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає методичну, консультативну допомогу слухачам, викладачам. Вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результативність і ефективність професійної діяльності педагогів. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно–національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, додержується педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти. Має знати теорію, методики навчально–виховної діяльності, основні закономірності особистісного розвитку людини; цілі, принципи, зміст освіти, зокрема педагогічної, її організацію, управління, нормативне забезпечення; методи, форми, засоби безперервної освіти, підвищення професійної компетентності, майстерності педагогічних працівників; програмно–методичні матеріали і документи щодо проведення навчально–виховного процесу, принципи і порядок розробки навчальних планів, програм, навчально–методичних посібників, рекомендацій; індивідуальні особливості учнів, професійні характеристики слухачів, соціально–економічні, культурні, інші умови педагогічної діяльності; передовий педагогічний досвід, принципи, якими керуються в роботі провідні педагоги; досягнення вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки і практики; Закон України “Про освіту”, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, основи трудового законодавства, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній педагогічній, методичній діяльності. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій

 

Методист вищої категорії має відповідну вищу освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконально володіє ефективними формами, методами організації навчання, забезпечує результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років, при наявності вченого ступеня, звання – 3 роки.

 

Методист І категорії має відповідну вищу освіту, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами організації навчання, досяг результативності та якості педагогічної, методичної праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років, при наявності вченого ступеня, звання – 2 роки.

 

Методист ІІ категорії має відповідну вищу освіту, проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, методами організації навчання, працює продуктивно, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років, при наявності вченого ступеня, звання – 1 рік.

 

 Методист має вищу освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчально-методичної роботи, задовольняє загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників. Стаж педагогічної роботи – не менше 1 року.

 

Методист позашкільного навчально-виховного закладу

 

 Посадові обов’язки. Здійснює методичну роботу з педагогічними працівниками позашкільної освітньої установи, надає їм допомогу у розробці та вдосконаленні програм, змісту, форм, методів навчально-виховного процесу з учнями, вихованцями у гуртках, студіях, секціях, інших об’єднаннях. Сприяє створенню умов для становлення дітей як особистостей, розвитку їх здібностей, талантів, участі у технічній, художній творчості, науково-дослідницькій роботі, фізично-спортивній діяльності. Консультує педагогів, батьків з цих питань. Надає консультативну, методичну допомогу дитячим та юнацьким організаціям, об’єднанням за інтересами. Вивчає, узагальнює, поширює передовий досвід ефективної позашкільної педагогічної діяльності, розробляє методичні рекомендації. Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Спрямовує свою діяльність на підготовку учнів, вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, молоді, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати теорію і методики навчання і виховання, основні закономірності особистісного розвитку дитини; принципи, зміст, форми, методи педагогічного процесу; програмно-методичні та нормативні матеріали і документи з питань організації позашкільної навчально-виховної роботи, формування дитячих, підліткових колективів, керівництва ними; індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні, інші умови діяльності позашкільного закладу; основні напрями розвитку освіти, досягнення педагогічної науки; Закон України “Про освіту”, інші законодавчі і нормативно правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній, методичній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства й творчу педагогічну діяльність.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій

 

 Методист вищої категорії має вищу, як правило, педагогічну освіту, високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу, забезпечує високу результативність, якість методичної праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років.

 

Методист І категорії має вищу, як правило, педагогічну освіту, виявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами , методами педагогічної діяльності, досяг значних результатів у розв’язанні навчально-виховних, методичних завдань, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

 

Методист ІІ категорії має вищу освіту, виявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми, методи навчання та виховання, досяг вагомих результатів у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років.

 

Методист має вищу освіту, належну професійну компетентність, забезпечує нормативні рівні педагогічної, методичної роботи, відповідає загальним етичним, моральним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Вихователь

 

групи продовженого дня

 

 Посадові обов’язки. Планує, організовує, проводить виховну позаурочну навчальну роботу з вихованцями, учнями в закріпленій групі . Сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку обдаровань, здібностей, талантів молоді, її участі в художній, технічній, фізично-спортивній, суспільно корисній діяльності, професійної орієнтації, соціальної адаптації. Працює у тісному контакті з педагогами, органами учнівського самоврядування, батьками. Контролює дотримання вихованцями вимог статусу освітньої установи, підготовку до навчальних занять. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність вихованців, учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Стежить за забезпеченням здорових, безпечних умов виховання, навчання, праці, проживання, відпочинку. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Для вирішення педагогічних, навчально-виховних організаційно-управлінських завдань повинен мати знання в обсязі вищої педагогічної освіти. Має знати цілі, принципи, зміст виховання; дисципліни психолого-педагогічного циклу, зокрема педагогіку, психологію, вікову фізіологію, методики виховної роботи; програмно-методичні матеріали і документи щодо змісту та організації навчально-виховного процесу; індивідуальні характеристики вихованців, питання формування дитячих, підліткових колективів і керівництва ними; соціальні, культурні, інші умови виховання, нормативне забезпечення виховної роботи; основні напрями та перспективи розвитку освіти, принципи виховання громадян України; Закон України “Про освіту”, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Повинен володіти культурою спілкування, його нормами, способами і засобами.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

 

 Вихователь вищої категорії має вищу педагогічну освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховної роботи, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 8 років.

 

Вихователь І категорії має вищу педагогічну освіту, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами виховання та навчання, досяг значних результатів у розв’язанні педагогічних завдань, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 5 років.

 

Вихователь ІІ категорії має вищу педагогічну освіту, проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, методами виховання та навчання, досяг вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 3 років.

 

Вихователь має вищу або середню педагогічну освіту, професійно-компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти виховання та навчання, відповідає загальним етичним і культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Вихователь-методист дошкільного виховного закладу

 

Посадові обов’язки. Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного виховного закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, таланту. Надає методичну допомогу вихователям, організовує роботу методичного кабінету. Вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед вихователів. Консультує батьків з питань виховання, освіти дітей. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради. Допомагає створенню сприятливого клімату в педагогічному колективі. Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Повинен мати знання в обсязі педагогічної освіти зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”. Має знати дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію і гігієну; цілі, принципи, зміст освіти, виховання дошкільників; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, навчальних занять та праці дітей; відповідні програмно-методичні нормативні та рекомендаційні матеріали і документи, індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні, інші умови педагогічного процесу, організацію управління, нормативне забезпечення дошкільної ланки системи освіти; принципи, якими керуються провідні вихователі, методисти; Закон України “Про освіту”, Конвенцію про права дитини, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань виховання і навчання, трудове законодавство, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній, методичній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

 

 Вихователь-методист вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, (у спеціальному дошкільному виховному закладі – вищу дефектологічну освіту), проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами виховання і навчання дітей, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 8 років.

 

 Вихователь-методист І категорії має вищу освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, (у спеціальному дошкільному виховному закладі – вищу дефектологічну освіту), проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами виховання і навчання дітей, досяг значної результативності та якості педагогічної, методичної праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 5 років.

 

 Вихователь-методист ІІ категорії має вищу освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, (у спеціальному дошкільному виховному закладі – вищу дефектологічну освіту), проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми, методи виховання та навчання дітей, досяг вагомих результатів у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 3 років.

 

Вихователь-методист має вищу педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти виховання та навчання дітей дошкільного віку, методичної роботи, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Соціальний педагог

 

Посадові обов’язки. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі. Проводить соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян. Впливає на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупованням соціальному ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Для вирішення соціально-педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”. Має знати основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методики виховання, вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію, етику, естетику, основи права, екології, культурно-освітні дисципліни; цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організується робота; Закон України “Про освіту”, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, основи трудового законодавства, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

 

Соціальний педагог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальностей “Спеціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, творчість,  досконало володіє ефективними формами, методами організації педагогічної роботи серед дітей, молоді, батьків, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.  Педагогічний стаж – не менше 8 років.

 

Соціальний педагог І категорії має вищу освіту зі спеціальностей “Спеціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, як виняток, іншу вищу педагогічну, гуманітарну освіту[i]* , виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг значної результативності, якості соціально-педагогічної діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж – не менше 5 років.

 

Спеціальний педагог ІІ категорії має вищу освіту зі спеціальностей “Спеціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, як виняток, іншу вищу педагогічну, гуманітарну освіт[ii]*, достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи виховання, досяг вагомих результатів у соціально-педагогічній праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж – не менше 3 років.

 

Соціальний педагог має вищу або середню педагогічну, гуманітарну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Вихователь дошкільного виховного закладу

 

Посадові обов’язки. Планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини. Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей. Здійснює навчальний, виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі дошкільного закладу. Обирає ефективні форми і методи навчально-виховної роботи, творчо використовує кращий педагогічний досвід. Реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей, талантів дітей, на основі їхніх задатків та обдарувань. Впроваджує систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва, національній культурі, традиціях. Забезпечує набуття досвіду, знань, умінь, навичок, фізичних та психічних якостей, необхідних для освіти в школі. Працює у тісній взаємодії з сім’єю, надає їй консультативну педагогічну допомогу. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дитини, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Повинен мати знання в обсязі педагогічної освіти зі спеціальностей “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, “Виховання в дошкільному закладі”. Має знати дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, правила охорони життя і зміцнення здоров’я дітей; цілі, принципи, зміст виховання та навчання дошкільників; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, занять, праці дітей, відповідні програмно-методичні матеріали і документи, досвід провідних педагогів; індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні, інші умови педагогічного процесу; організацію управління; законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій

 

Вихователь вищої категорії має вищу педагогічну освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”[iii]*, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами виховання і навчання дітей, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 8 років[iv]**.

 

Вихователь І категорії має вищу педагогічну освіту, як правило, зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами виховання і навчання дітей, досяг значних результатів у розв’язанні педагогічних завдань, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 5 років.

 

 Вихователь ІІ категорії має вищу педагогічну освіту, як правило, зі спеціальністю “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми і  методи виховання і навчання дітей, досяг вагомої результативності у  педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 3 років.

 

Вихователь має вищу або середню педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти виховання та навчання дітей дошкільного віку, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Завідуючий логопедичним пунктом

 

Посадові обов’язки. Виявляє, обстежує закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, які мають вади усної та писемної мови. З урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей планує і здійснює навчально-корекційну роботу, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм. Використовує активні форми і засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, попередження дизграфії, проводить логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості. Підтримує тісний зв’язок із педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, є матеріально відповідальною особою, підбирає і виготовляє дидактичний матеріал щодо розвитку зв’язного мовлення. Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Систематично підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Для успішного вирішення корекційно-педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі вищої спеціальної педагогічної освіти зі спеціальності “Дефектологія та логопедія” або “Логопедія”. Має знати цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної корекції дітей; методики усунення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади у мовленні; індивідуальні особливості учнів; нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно використовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Повинен володіти культурою спілкування, його формами, способами, засобами.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

 

Завідуючий логопедичним пунктом вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності “Дефектологія та логопедія” або “Логопедія”, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами навчально-корекційного процесу, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи з дітьми, що мають вади у мовленні, – не менше 8 років.

 

Завідуючий логопедичним пунктом І категорії має вищу освіту зі спеціальності “Дефектологія та логопедія” або “Логопедія”, проявляє грунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами організації навчально-корекційного процесу, досяг значних результатів у педагогічній праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи з дітьми, що мають вади у мовленні, – не менше 5років.

 

Завідуючий логопедичним пунктом ІІ категорії має вищу освіту зі спеціальності “Дефектологія та логопедія” або “Логопедія”, виявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми, методи навчання та виховання, корекційної роботи, досяг вагомих результатів у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи з дітьми, що мають вади у мовленні, – не менше 3 років.

 

 Завідуючий логопедичним пунктом має вищу або незакінчену вищу освіту зі спеціальності “Дефектологія та логопедія” або “Логопедія”, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчання та виховання дітей, подолання їх мовних вад, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Педагог – організатор

 

Посадові обов’язки. Планує й організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в освітніх установах, за місцем проживання. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їхніх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку. Спільно з педагогічними колективами та колективами установ культури, мистецтв, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об’єднаннями, сім’єю, розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, об’єднань за інтересами дітей і підлітків. Залучає до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, студентів, батьків. Здійснює зв’язок педагогічного колективу освітньої установи з дитячими, юнацькими, молодіжними об’єднаннями, організаціями. Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками. Надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам. Бере участь в організації літнього відпочинку і оздоровлення учнів, вихованців в освітніх установах, за місцем проживання. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, вихованців, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення; мету, принципи, зміст, особливості навчально-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї, за місцем проживання, в дитячих, молодіжних об’єднаннях, угрупованнях тощо; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних об’єднань, рухів, організацій, їх роль, місце у становленні особистості дитини; ефективні форми і методи навчання та виховання, засади організації дитячого, молодіжного дозвілля, спілкування; соціальні, культурні, екологічні, інші умови, нормативне забезпечення навчально-виховного процесу; Закон України “Про освіту”, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, основи трудового законодавства, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства й творчу педагогічну діяльність.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

 

Педагог-організатор вищої категорії має вищу педагогічну освіту, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації позаурочної навчально-виховної роботи, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років.

 

Педагог-організатор І категорії має вищу педагогічну освіту, виявляє грунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами організації позаурочної навчально-виховної роботи, досяг значної результативності, якості педагогічної праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років.

 

Педагог-організатор ІІ категорії має вищу педагогічну освіту, виявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми і методи позаурочної навчально-виховної роботи, досяг вагомих результатів у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років.

 

Педагог-організатор має вищу або середню спеціальну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до організації позаурочної навчально-виховної роботи, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Музичний керівник дошкільного виховного закладу

 

Посадові обов’язки. Здійснює музичну освіту і естетичне виховання дітей відповідно до програми, що реалізується в даному типі дошкільного закладу. Сприяє формуванню у дітей інтересу і любові до музики, співів. Виявляє музичні задатки, обдаровання дітей, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів у різних видах музичної діяльності. Спільно з педагогічним колективом та сім’єю формує у дітей загальну художню, музичну, естетичну культуру. Проводить музичні заняття, музичні концерти, бере участь в організації свят, дитячих розваг, ранкової гімнастики. Навчає дітей грі на музичних інструментах, співам, веде з ними індивідуальну роботу з основних видів музичної діяльності. Обирає ефективні форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, застосовує народні і сучасні музичні інструменти, використовує записи музично-літературних творів у виконанні майстрів мистецтв. Консультує вихователів, батьків з питань музичного та естетичного виховання, сприяє підвищенню їх музичної, естетичної культури. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, батьків, жінки, готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами. Додержує педагогічної етики, поважає гідність дитини, вихованця, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну виконавську майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Для вирішення педагогічних, музично-виховних завдань повинен мати знання в обсязі вищої або середньої музично-педагогічної освіти. Має знати теорію і методику музичного, естетичного виховання, класичний та сучасний музичний репертуар для дітей; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію; цілі, принципи, зміст дошкільної музичної, естетичної освіти, форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, відповідні програмно-методичні матеріали і документи; індивідуальні характеристики вихованців; основні напрямки розвитку музичної культури; законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосувати професійні знання в практичній педагогічній, музично-виховній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтацій, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Повинен володіти культурою спілкування, його формами, способами, мовами.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

 

Музичний керівник вищої категорії має вищу музично-педагогічну освіту  або середню музично-педагогічну  та іншу вищу педагогічну освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, майстерності, ініціативи, творчості,  досконало володіє ефективними формами, методами навчально-виховної роботи, забезпечує високу результативність, якість, оригінальність своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років.

 

Музичний керівник І категорії має вищу музично-педагогічну освіту або середню музично-педагогічну  та іншу вищу педагогічну освіту, проявляє грунтовну професійну компетентність, майстерність, добре володіє ефективними формами, методами навчально-виховної роботи, досяг значної результативності, якості педагогічної праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років.

 

Музичний керівник ІІ категорії має вищу музично-педагогічну освіту або середню музично-педагогічну  та іншу вищу педагогічну освіту, проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, методами навчально-виховного процесу, досяг вагомої результативності у  педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше3 років.

 

Музичний керівник має вищу музичну освіту або середню музично-педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчально-виховної роботи, відповідає загальним естетичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Практичний психолог

 

Посадові обов’язки. Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні психічного здоров’я. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Методом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування, надає допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей. Проводить психолого-педагогічну діагностику їхньої готовності до освіти, допомагає у виборі освітньої установи, профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку. Планує, розробляє, впроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з урахуванням їх підготовки, здібностей. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потребують психічні корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержує педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків. Проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх. Бере участь у роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медично-педагогічної консультації. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків. Консультує керівників, працівників освітніх установ з питань практичного використання психології організації навчально-виховного процесу. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

 

Повинен знати. Повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності “Психологія”. Має знати загальну, соціальну, педагогічну, дитячу вікову психологію, психологію особистості, загальну педагогіку, основи дефектології, сексології, профорієнтації і психології праці, психодіагностики, психопрофілактики, психотерапії, психогігієни, організацію освіти, психологію управління; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики і корекції психічного розвитку дитини; програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу; індивідуальні характеристики вихованців, учнів, соціальні, культурні, психологічні, інші умови їх навчання та виховання; основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки; Закон України “Про освіту”, Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей та молоді, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосувати професійні знання в практичній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтацій, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу психолого-педагогічну діяльність.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

 

Практичний психолог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, досяг високої результативності, якості своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи – не менше 5 років.

 

Практичний психолог І категорії має вищу освіту зі спеціальності “Психологія”,

 

виявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення педагогічного процесу, досяг значних результатів у психолого-педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи – не менше 3 років.

 

Практичний психолог ІІ категорії має вищу психологічну освіту, виявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми, методи психологічного забезпечення навчання та виховання, розвитку дітей, вихованців, учнів, досяг вагомої результативності у психолого-педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи – не менше 1 року.

 

Практичний психолог має вищу психологічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні психологічної підтримки педагогічного процесу, задовольняє загальні етичні та культурні вимоги до педагогічних працівників.

 

Вчитель-дефектолог

 

(сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог, логопед)

 

Посадові обов’язки. Планує, проводить навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Забезпечує умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Обирає ефективні форми роботи, методи, засоби навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статусу освітньої установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань освіти, фізичного і психічного розвитку їхніх дітей. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі вищої педагогічної освіти зі спеціальності “Дефектологія ( логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)”. Має знати цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей з фізичними або розумовими вадами; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомофізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію розвитку аномальних дітей; програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові вади; ефективні методи, форми, принципи, прийоми засоби корекційного та компенсуючого навчання і виховання; індивідуальні характеристики учнів; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організацію, управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні, інші умови діяльності освітніх установ дефектологічного профілю; сучасні досягнення педагогічної, дефектологічної науки і практики; Закон України “Про освіту”, Конвенцію про права дитини, підзаконні і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у розвитку; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Повинен володіти культурою спілкування, його формами, способами, засобами.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій.

 

Вчитель-дефектолог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності “Дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)”, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, – не менше 8 років.

 

Вчитель-дефектолог І категорії має вищу освіту зі спеціальності “Дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)”, виявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу, досяг значних результатів у розв’язанні педагогічних завдань, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, – не менше 5 років.

 

Вчитель-дефектолог ІІ категорії має вищу педагогічну освіту, як правило, зі спеціальності “Дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)” виявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми, методи навчання та виховання, корекційно-реабілітаційної роботи, досяг вагомих результатів у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, – не менше 3 років.

 

Вчитель-дефектолог має вищу педагогічну освіту, як правило, зі спеціальності “Дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)” професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчання та виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, відповідає загальним естетичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Концертмейстер

 

Посадові обов’язки. Забезпечує музичний супровід виступів вокальних, хорових, хореографічних колективів художньої самодіяльності, ансамблів, солістів відповідно до їх репертуару. Бере участь у проведенні театралізованих свят, народних гулянь, балів, карнавалів, вечорів відпочинку, інших культурно-масових заходів. Виявляє музичні задатки, обдаровання дітей, учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, формуванню у них інтересу, любові до музики, співів, культурно-освітньої роботи. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до батьків, жінки, готує учнів, вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами.

 

Супроводжує музичні заняття, репетиції, концерти. Обирає ефективні форми, методи навчально-виховної, культурно-освітньої роботи.

 

Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, вихованця, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну, виконавську майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Для вирішення педагогічних, культурно-освітніх завдань повинен мати знання в обсязі вищої або середньої музичної, музично-педагогічної освіти. Має знати теорію та історію музики, класичний та сучасний репертуар для дітей, молоді; принципи, зміст музичної освіти, форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, програмно-методичні матеріали і документи щодо ведення педагогічного процесу; індивідуальні характеристики учнів, вихованців; соціальні, культурні, інші умови культурно-освітньої діяльності; основні напрями розвитку музичної культури; законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти ефективно застосувати професійні знання в практичній педагогічній, культурно-освітній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтацій, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій

 

Концертмейстер вищої категорії має вищу музично-педагогічну музичну освіту проявляє високий рівень професіоналізму, майстерності, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами навчально-виховної, культурно-освітньої роботи, забезпечує високу результативність, якість, оригінальність своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років, при наявності почесних звань “Заслужений працівник культури України” – 5 років, “Заслужений діяч мистецтв України” – 3 роки.

 

Концертмейстер І категорії має вищу музично-педагогічну педагогічну освіту проявляє ґрунтовну професійну майстерність, добре володіє ефективними формами, методами навчально-виховної, культурно-освітньої роботи, досяг значної результативності, якості, педагогічної праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років, при наявності почесних звань “Заслужений працівник культури України” – 3 років, “Заслужений діяч мистецтв України” – 1 рок.

 

Концертмейстер ІІ категорії має вищу музично-педагогічну, музичну освіту проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, методами навчально-виховного, культурно-освітнього процесу, досяг вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років., при наявності почесних звань “Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений працівник культури України” – 1 рік.

 

Концертмейстер має вищу освіту або середню спеціальну музично-педагогічну, музичну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчально-виховної культурно-освітньої роботи, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.