пл. Жупанатська, 3,
м. Ужгород,  88000
тел.: 61-30-90,  тел./факс: 3-32-22;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Новини управління освіти Ужгородської міської ради

Інклюзивна освіта у навчальних закладах міста

Управління освіти

Ужгородської міської ради

Міська психолого-медико-педагогічна консультація

 

Інклюзивна освіта у навчальних закладах міста

 

Кожна людина, незалежно від стану здоров'я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей

 

                (Конвенція ООН про права дитини)

 

Що ж дає інклюзивна освіта дитині з особливими потребами?

 

Ò    Перебування в групі зі здоровими ровесниками дає дитині з вадами можливість розвивати відповідно її віку комунікативні та соціальні навички;

Ò    Що до інтелектуального розвитку — заняття з залучення дітей з особливими потребами сприяють концентрації уваги дітей, посилення їхньої мотивації до навчання;

Ò     Досвід успішного перебування в інклюзивній групі є добрим підґрунтям для подальшого освітнього залучення та підвищення кваліфікації протягом усього життя;

Ò    Діти з особливими потребами можуть брати участь у різноманітних громадських програмах, які допомагають їм оволодіти вмінням, необхідними для успішного самостійного життя в суспільстві.

 

Інклюзивна освіта  - це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоби забезпечити рівність можливостей.

 

Інклюзивне навчання

 

Ò    - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Ò    З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами.

 

Нормативна база по впровадженню інклюзивного навчання:

 

Ò    Конвенції ООН про права дитини ;

Ò    Конвенції ООН про права інвалідів;

Ò    Закону України «Про загальну середню освіту»;

Ò    План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах  на 2009- 2012 н.р.;

Ò    П О С Т А Н О В А  N 872 від 15 .08. 2011 р. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання  у  загальноосвітніх навчальних закладах

Ò    Інструктивно-методичний лист №  1/9-384 від   18.05.12  «Організація  навчально-виховного  процесу в умовах інклюзивного навчання»;

Ò    Проведення моніторингового дослідження щодо впровадження інклюзивного навчання у закладах у листопаді 2011 року

 

Умови для організації інклюзивного навчання

 

Ò    забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень для дітей  з вадами опорно-рухового апарату,  зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з вадами зору;

Ò     забезпечення необхідними       навчально-методичними        і  наочно - дидактичними   посібниками  та  індивідуальними  технічними засобами навчання;

Ò     облаштування кабінетів  учителя-дефектолога,   психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

Ò     забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

 

Створення класів з інклюзивним навчанням

 

-Рішення  про  утворення  класів  приймається  керівником  загальноосвітнього  навчального закладу з урахуванням  освітніх  запитів  населення   за   умови   наявності необхідної  матеріально-технічної та методичної бази,  відповідних педагогічних    кадрів    і     приміщень,     що     відповідають санітарно-гігієнічним    вимогам,    згідно   з   Положенням   про загальноосвітній  навчальний   заклад;

-    За погодженням  управління  освітою.

 

Комплектація інклюзивних класів

 

Ò    Зарахування дітей  з  особливими  освітніми  потребами  до класів   з  інклюзивним  навчанням  здійснюється  в  установленому порядку  відповідно  до   висновку   психолого-медико-педагогічної консультації.

Ò    наповнюваність класів становить  не  більш як 20 учнів, з них:
    1-3  дитини    з   розумовою   відсталістю   або   вадами опорно-рухового  апарату,  або  зниженим  зором  чи  слухом,   або затримкою психічного розвитку ;
або з тяжкими порушеннями мовлення, або  тих,  що  пересуваються  на візках.

 

Структура навчального процесу здійснюється:

 

Ò    за типовими  навчальними   планами,   програмами,   підручниками   та посібниками, рекомендованими МОН молоді та спорту для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальними підручниками.

Ò    відповідно  до робочого навчального плану загальноосвітнього  навчального  закладу,  складеного  на   основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів,  з урахуванням  індивідуальних  особливостей   навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

 
Індивідуальний навчальний план

 

Ò    ІНП– це формальний документ, який містить детальну інформацію про дитину і послуги, які вона має отримувати. Він розробляється командою педагогів і фахівців та об’єднує їхні зусилля з метою розробки комплексної програми роботи з дитиною і, водночас, визначає, які саме послуги надаватиме кожний фахівець, а також визначає необхідні адаптації/модифікації та слугує підґрунтям для подальшого планування навчальних занять.

Ò    (Зразок у Інструктивно-методичному  листі №  1/9-384 від   18.05.12  «Організація  навчально-виховного  процесу в умовах інклюзивного навчання»)

 

Оцінювання навчальних досягнень

 

Ò    здійснюється згідно  з  критеріями  оцінювання навчальних   досягнень  учнів  та  обсягом  матеріалу,  визначеним індивідуальною навчальною програмою;

Ò    система оцінювання навчальних досягнень  дітей  з  особливими освітніми потребами повинна бути стимулюючою.

 

Індивідуальна навчальна програма

Ò    розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацією.

Ò    Навчальна програмавизначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

Ò     При складанні індивідуальної навчальної програми педагоги в першу  чергу аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

 

Державна підсумкова атестація

 

Ò    для  дітей   з  особливими освітніми  потребами  здійснюється  відповідно  до  Положення  про державну підсумкову атестацію.

 

Закінчення навчального процесу

 

Ò    Учням з особливими освітніми  потребами, у тому числі з розумовою  відсталістю, видається документ встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу, учнями якого вони були.

Ò    У додатку до свідоцтва  про базову загальну середню освіту або до атестата про повну загальну середню освіту вказуються лише ті предмети, які вивчав учень в процесі  навчання.

Ò    Для осіб, звільнених від  державної підсумкової атестації, у додаток до свідоцтва про  відповідний рівень освіти виставляються  річні бали та робиться запис “звільнений”.

 

Процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади набудуть значного поширення і стануть успішними за умови :

 

  • зміни ставлення в суспільстві до цих дітей та до ідеї інклюзії,
  • покращення матеріального забезпечення системи освіти,
  • здійснення необхідної фахової підготовки майбутніх педагогів і проведення їх масової перепідготовки.