пл. Жупанатська, 3,
м. Ужгород,  88000
тел.: 61-30-90,  тел./факс: 3-32-22;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Новини управління освіти Ужгородської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ міської психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти Ужгородської міської ради

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

                                                                     «ЗАТВЕРДЖУЮ»

  Начальник управління освіти

                                                                             Ужгородської міської ради

                                                                    Комарницький М.Н.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

міської  психолого-медико-педагогічної  консультації

управління освіти Ужгородської міської ради

 
 
 
 
 

Прийнято на колегії:

Протокол №4 від 30 серпня 2011 року

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Загальні положення

     1.1. Міська психолого-медико-педагогічна консультація (далі - ПМПК) є державною діагностико-корекційною структурою, що функціонує у  системі  освіти  і  науки України.

     1.2. У  своїй  діяльності   міська  ПМПК  керуються Конституцією України    ( 254к/96-ВР),  Конвенцією  ООН  про  права дитини ( 995-021 ),  законами України,  актами Президента України, Кабінету  Міністрів   України,   рішеннями   відповідних   органів виконавчої   влади та   власним    положенням.

     1.3. Діяльність ПМПК спрямована на:

     - виявлення,   облік,   діагностичне  обстеження  дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,  віком до 18 років;

     - направлення    їх    до    спеціальних    дошкільних     та загальноосвітніх   навчальних   закладів,   лікувальних   закладів відповідного  типу,  установ  та   закладів   системи   праці   та соціального захисту населення;

     - надання  індивідуальної  корекційної  допомоги   та   добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

     - консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних  працівників  з  питань навчання,  виховання,  соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з  відхиленнями  в психофізичному розвитку;

     - просвітницьку діяльність серед населення.

     1.4. Міська   ПМПК   створена   при методичному кабінеті управління освіти   Ужгородської міської ради. Міська  ПМПК  підзвітна  Закарпатській обласній  ПМПК.

     1.5. Міська ПМПК не має прав юридичної особи.

 

2. Основні завдання міської психолого-медико-педагогічної консультації

     2.1. Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих,  які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з   числа   дітей   із  труднощами  у  навчанні  в  дошкільних  та загальноосвітніх  навчальних   закладах),   визначення   для   них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.

     2.2. Попередній збір даних про стан  здоров'я  та  розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК.

     2.3. Здійснення  психолого-медико-педагогічного  обстеження дітей  з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

     2.4. Направлення  дітей  із   складними   для   діагностики порушеннями   психофізичного   розвитку   на  обстеження  обласною (прирівненою до неї) ПМПК для встановлення остаточного діагнозу  і визначення   адекватних   умов   навчання,  виховання,  лікування, соціально-трудової адаптації.

     2.5. Консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх      замінюють),      педагогам,      лікарям,      працівникам соціально-психологічних  служб  з  питань  виховання,  навчання  і лікування  дітей  з  відхиленнями   в   розвитку,   з   девіантною поведінкою,  у  тому  числі тих,  які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

     2.6. Проведення  роз'яснювальної  роботи  серед  населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи   праці   та   соціального   захисту  населення  тощо  про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

     2.7. Організація,   координація,   консультативно-методична допомога   шкільним   психолого-медико-педагогічним   комісіям  та контроль за їх роботою.

     2.8. Участь  у  розробці  пропозицій  щодо  розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і  шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

     2.9. Підготовка  аналітичної звітності для Закарпатської обласної ПМПК.

 

3. Склад міської психолого-медико-педагогічних консультації

     3.1. Для       здійснення       консультативно-діагностичної, індивідуально-корекційної,  координаційної та методичної роботи до складу міської ПМПК входять працівники  згідно з додатком 1.

     3.2. Для  роботи  в  міській  ПМПК  можуть запрошуватися окремі  фахівці  системи  освіти,  охорони  здоров'я,  установ  та закладів системи праці та соціального захисту населення.

     3.3. Науково-пошукову  та  методичну  роботу в міській ПМПК  здійснюють  наукові  і  педагогічні  працівники вищих  навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо.

3.5. Діяльність    міської ПМПК забезпечується  висококваліфікованими  консультантами,  які  мають відповідну  вищу  освіту  і  за   своїм   статусом   належать   до педагогічних працівників.

 

4. Організація роботи

     4.1. Міська психолого-медико-педагогічні консультації здійснює активне виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку спільно з управліннями охорони здоров'я.

     4.2. Діагностичне    обстеження    дітей   здійснюється   з ініціативи міської  ПМПК,  загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів,  а  також  за заявами  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)  при наявності таких документів:

     - свідоцтва про народження дитини;

     - витягу з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини);

     - розгорнутої   характеристики   із   загальноосвітнього   чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина;

     - зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

     - результатів   попереднього   обстеження   дитини   лікарями (психіатром,    отоларингологом,    офтальмологом,    неврологом), логопедами,  практичними психологами, педагогами системи освіти та охорони   здоров'я  України  (Картка  стану  здоров'я  і  розвитку дитини).

     4.3. Обстеження  дітей  здійснюється  в присутності батьків (осіб, які їх замінюють).

     4.4. Міська    ПМПК   проводить   діагностичне обстеження дітей відповідно до  графіка,  погодженого  із  Закарпатською  ПМПК  та з участю її представника.  Видані міською ПМПК документи завіряються печаткою ПМПК,  якій вона методично підпорядкована.

     4.5. На основі даних обстеження  дитини  робиться  висновок про  характер  відхилень  у  її розвитку,  приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання,  виховання  і лікування  дитини  з  урахуванням  її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної та трудової адаптації дітей.

     У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання,  міська ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне  навчання  терміном  на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.

     4.6. Висновок   міської ПМПК має рекомендаційний  характер  і  є  підставою  для направлення  дітей органами управління освітою,  охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до  відповідних  навчальних  або  лікувальних  закладів  за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

     4.7. У  міській  ПМПК  ведеться  така документація:

     - Журнал обліку дітей ;

     - Книга протоколів діагностичного засідання ПМПК ;

     - Картка стану здоров'я і розвитку дитини ;

     - Картка індивідуально-корекційної роботи з дитиною ;

     - Бланки виклику на діагностичне засідання ПМПК ;

     - Витяг  з  протоколу  діагностичного засідання ПМПК;

     - Плани  індивідуально-корекційної  роботи  з  дітьми (робоча документація конкретного фахівця) ;

     - Журнал     обліку     консультацій    батькам,    учителям, медпрацівникам ;

     - План роботи ПМПК на навчальний рік;

     - Дидактичні матеріали та методики,  що використовує ПМПК для діагностичного обстеження дітей (рекомендовані центральною ПМПК).

     4.8. Виїзні засідання міської  ПМПК  у  загальноосвітні чи дошкільні навчальні заклади дозволяється проводити у скороченому  складі  (але  не  менше  3-х фахівців)   з  обов'язковою   участю  дитячого  лікаря-психіатра, учителя-дефектолога, практичного психолога.

 

5. Управління психолого-медико-педагогічною   консультацією

     5.1. Міську ПМПК  очолює  завідувач, який призначається наказом управління освіти Ужгородської міської ради.

     5.2. Завідувач міської ПМПК:

     - у межах своєї компетенції взаємодіє  з  вищими  навчальними закладами,   інститутами   післядипломної   педагогічної   освіти, відповідними   управліннями,  психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;

     - планує й організовує роботу ПМПК, здійснює підбір кадрів;

     - видає розпорядження,  які є обов'язковими для консультантів ПМПК;

     - створює належні умови для продуктивної праці  консультантів ПМПК;

     5.3. Управління освіти Ужгородської міської ради забезпечують відповідні  ПМПК  необхідними приміщеннями,   обладнанням,  наочно-дидактичними  та  методичними матеріалами, комп'ютерною технікою тощо.

    

6. Припинення діяльності міської психолого-медико-педагогічної консультації

     6.1. Припинення    діяльності   міської ПМПК здійснюється у формі їх реорганізації  або  ліквідації  згідно  з чинним законодавством за рішенням засновника.

     6.3. При реорганізації міської  ПМПК  їх права та обов'язки переходять до правонаступника.

     6.4. При   реорганізації   або   ліквідації  ПМПК  звільненим працівникам  гарантується  дотримання  їхніх  прав  та   інтересів відповідно до трудового законодавства України.

    

 

 
 

                                      Додаток 1

                                      до пункту 3.1 Положення про міську

                                                                           психолого-медико-педагогічну

                                      консультацію

 
 

Склад

міської психолого - педагогічних  консультацій

 
 
     завідувач – кваліфікований учитель-дефектолог (олігофренопедагог), стаж роботи 3 роки;
     лікар-психіатр (дитячий), стаж роботи 3 роки;
     практичний психолог  -  фахівець  з  питань  інтелектуального розвитку  дитини.